Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Mikä Ilmastotuubi?

Ilmastotuubi- hanke pureutuu aikamme merkittävimpään ympäristöongelmiin: ilmastonmuutokseen ja sen syihin, biodiversiteettikatoon sekä ruoantuotannon ympäristövaikutuksiin. Ongelmien syissä painottuvat energia ja ruoka, sillä tiedämme, että energian- ja ruuantuotanto ovat suurimpia päästölähteitämme. Ruuantuotantoon liittyvät myös maankäytön muutokset, jotka ovat syynä valtaosaan biodiversiteettikadosta. Hanke edistää ongelmien ratkaisua tarjoamalla tutkittua tietoa ongelmien laajuudesta, vakavuudesta ja syistä erityisesti digitaalisia medioita paljon kuluttavalle sukupolvelle.

Tietoa levitetään käyttämällä niitä viestintäkanavia ja viestijöitä, joita etenkin nuoret ovat tottuneet arjessaan seuraamaan ja käyttämään. Popularisoidun tiedon kautta pyrkimyksenä on saada nuoret (katsojat sekä videot tuottavat tubettajat) kiinnostumaan videoiden myötä kyseisistä aiheista sekä tieteestä ja tutkimuksesta ylipäätään. Videot sekä tausta-materiaalit ovat itsenäisten verkkokäyttäjien lisäksi käytettävissä kaikissa Suomen kouluissa osana opetusta.

Samalla hankkeessa kokeillaan uutta menetelmää tieteellisen tiedon jakamiseen, jota voidaan jatkossa käyttää hankkeen asiantuntijapaneelin edustamien yliopistojen ja tutkimuslaitosten sisällä. Ilmastotuubi- hankkeen on rahoittanut Nesslingin säätiö.

Hankkeen toteuttava työryhmä:
Tea Törmänen, FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Rauli Partanen, tietokirjailija
Katariina Räty, elokuvaohjaaja
Merit Kärki, äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja, Mattlidens gymnasium
Esko Pettay, ympäristöasiantuntija ja kuvaaja (valokuvat)

Hankkeen tieteelliset asiantuntijat:
Dos. Lauri Laakso, Ilmatieteen laitos (asiantuntijapaneelin pj): Merialueiden energiantuotanto; Afrikan ympäristöongelmat
Tieteellinen johtaja, Professori Ari Laaksonen, Ilmatieteen laitos: Globaali ilmastonmuutos
Professori (tenure) Anders Lindfors, Ilmatieteen laitos: Uusiutuvat energiamuodot Tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos: Ilmastonmuutos, maankäyttö ja hiilinielut
Akatemiaprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutos, kasvihuonekaasut
Professori Mikko Sipilä, Helsingin yliopisto: Arktiset alueet ja kryosfääri, ilmakehän pienhiukkaset
Apulaisprofessori Hanna Tuomisto, Helsingin yliopisto: Kestävä ruuantuotanto
Tutkijatohtori Antti Gronow, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka
Professori Sanna Syri, Aalto-yliopisto: Energiatekniikka ja -talous
Professori Janne Rinne, Lundin yliopisto, Ruotsi: Ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutukset
Dos. Antti Hakola, VTT: Ydinvoima ja fuusioenergia
FM, tohtorikoulutettava Kaisa Kraft, SYKE: Itämeren planktonekosysteemi
FT Aki Suokko, yliopettaja ja koulutusalapäällikkö , Centria ammattikorkeakoulu: Energiatekniikka

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close